logo

مشاور و مجری خدمات روابط عمومی

ما اولین نسل از کارشناسان حوزه روابط عمومی هوشمند و تواید محتوای آنلاین و مشاوران بازاریابی در ایران هستیم. هدف ما هدایت شرکت‌هاست تا به شیوه صحیحی وارد عصر دیجیتال شوند. ما به قدر کافی در شیوه‌های سنتی روابط عمومی تبحر داریم و جامعه، رسانه، تاثیرگذاران، خبرنگاران و شبکه‌های مدرن ارتباطی را می‌شناسیم. به‌عنوان یک آژانس روابط عمومی ایرانی ما به شرکت‌های ایرانی و بین‌المللی کمک می‌کنیم تا بتوانند فرصت‌های کسب‌وکار خود در بازار ایران را شناسایی کنند و بتوانند برند خود را با استفاده از راهبردهای هوشمند روابط‌عمومی در ایران معرفی کنند.
hello@youremail.com
+1234567890

زنان چقدر در اقتصاد ایران موثر هستند؟

زنان چقدر در اقتصاد ایران موثر هستند؟

زنان چقدر در اقتصاد ایران موثر هستند؟

به مناسب روز جهانی کسب و کار زنان

۲۲ سپتامبر روز جهانی کسب‌وکار زنان است از دهه ۱۹۴۰ زنان نقش در حال رشدی را در دنیای کسب و کار بازی می کنند. امروزه شمار زیادی از صاحبان و کارفرمایان زن هستند. در این روز خاص ، سهم زنان در دنیای کسب و کار را جشن می گیرند و بر شیوه های به دست آوردن برابری بیشتر زنان تمرکز می کنند. اولین روز کسب و کار زنان در سال ۱۹۸۳ به تصویب رسید و جشن گرفته شد. از دهه ۱۹۷۰ ایران تغییرات اقتصادی و اجتماعی چشمگیری داشته است. زنان بیش از نیمی از جمعیت ایران را تشکیل می دهند، با این حال آمار رسمی گزارش شده توسط اداره سرشماری نشان می دهد که مشارکت نیروی کار زنان بسیار انک است. در سال ۲۰۰۴، حدود ۱۸ میلیون نفر در ایران مشغول به کار بودند،اما زنان تنها ۱۲.۹ درصد (یا حدود ۲،۱۶۰،۰۰۰) جمعیت شاغل را به خود اختصاص داده بودند. با این حال، داده های  سازمان جهانی کار(ILO)، نشان می دهد که در سال های اخیر بیکاری زنان به‌طور پیوسته بالاتر از مردان بوده است. برای مثال، در سال ۲۰۰۸، بیکاری مردان ۹.۱ درصد و زن ۱۶.۷ درصد بوده است.  در ایران بیشترین نرخ اشتغال زنان متعلق به استان خراسان جنوبی با ۹۱.۴ درصد و کمترین میزان متعلق به استان کهگیلویه و بویراحمد با ۵۵.۶ درصد است و تهران بعنوان پایتخت رتبه ۱۶ را با ۷۹.۵ درصد داراست.

درصد کل شاغلان زن در سال ۱۳۵۵ ، ۱۳.۸ درصد است و در سال ۱۳۶۵ سیر نزولی داشته و به ۸.۹ درصد رسیده است و در سال ۱۳۷۵ به ۱۲.۱ درصد ارتقا پیدا کرده است و در سال ۱۳۸۵ به ۱۳.۶ درصد رسیده است و براساس نتایج آمارگیری نیروی کار زنان در سال ۱۳۹۰ به ۱۲.۶ درصد رسیده است.

در سال ۱۳۹۰ ،از جمعیت شاغل زنان ۱۰ ساله و بیشتر ، ۷۲.۸ درصد را کارکنان بخش خصوصی (کارفرمایان، کارکنان مستقل، مزد و حقوق بگیران بخش خصوصی و تعاونی، کارکنان فامیلی بدون مزد) و ۲۷.۲ درصد را مزد و حقوق بگیران بخش عمومی تشکیل میداده اند.

در سال ۱۳۹۰ تنها ۱ درصد از کارفرماهای ایران زن بودند، ۲۰ درصد کارکن مستقل ، ۲۶.۵ درصد مزد و حقوق بگیر بخش خصوصی ، ۰ درصد مزد و حقوق بگیر بخش تعاونی ، ۲۵.۲ کارکن فامیلی بدون مزد و ۲۷.۳ درصد مزد و حقوق بگیر بخش عمومی هستند.

 در سال ۱۳۹۰ از کل  زنان شاغل ۱۰ ساله و بیشتر ۸۳ درصد باسواد و ۱۷ درصد بیسواد بوده اند.

توزیع نسبی برآورد شاغلان زن ۱۰ ساله و بیشتر برحسب گروه هاي عمده شغلی بدین گونه است : قانون گذاران و مقامات عالی رتبه و مدیران ۲.۳ درصد ، متخصصان ۲۴.۷ درصد ، تکنسین ها و دستیاران ۶.۴ درصد ، کارمندان امور دفتری و اداری ۸.۶ درصد ، کارکنان خدماتی و فروشندگان ۹.۲ درصد ، کارکنان ماهر کشاورزي ،جنگلداري و ماهیگیري ۲۱.۸ درصد ، مربوط مشاغل کارکنان و صنعتگران ۱۸.۷ درصد ، متصدیان و مونتاژکاران ماشین آلات و دستگاهها و رانندگان وسایل نقلیه ۰.۸ درصد و کارگران ساده ۷.۲ درصد و سایر موارد اظهار نشده ۰.۳ درصد است.

 بر اساس گزارش جهانی کارآفرینی ۲۰۱۲، میزان کارآفرینی در ایران در میان زنان بین ۱۸ تا ۶۴ ساله بین سالهای ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ از ۴ تا ۶ درصد متغیر بوده در حالی که مشارکت اقتصادی آنها تنها ۱۳ درصد از کل اقتصاد را تشکیل می داده. درمورد مردان ایرانی همین شاخص در این دوره بین ۱۴ تا ۲۰ درصد متغیر بوده است. داده های کارآفرینی زنان در دیگر کشورهای خاورمیانه نیز نشان می دهد که فعالیت های کارآفرینی زنان افزایش قابل توجه ای در این دوره ۴ ساله وجود نداشته است. اما نرخ کارآفرینی زنان در ترکیه از ۲ درصد به ۷ درصد در همین دوره افزایش یافته است، در حالی که پاکستان در منطقه کمترین میزان را داشته است.
براساس آمارهای جهانی فعالیت‌های کارآفرینی زنان از سال ۲۰۱۲ تاکنون ۷ درصد افزایش و شکاف جنسی ۶ درصد کاهش داشته است.                                                                              

  در مقایسه میزان حمایت از زنان کارآفرین در ایران و سایر کشورها که توسط  موسسه GEDI انجام گرفته است نشان می دهد که حمایت در کشورهای آمریکا و استرالیا و آلمان زیاد است و در کشور ایتالیا خوب است و در چین و ژاپن و عربستان متوسط است و برزیل و مصر و روسیه ضعیف است و در ایران و هند خیلی ضعیف است.


استارت‌آپ‌ها ازجمله زمینه‌های کارآفرینی هستند که زنان به‌خوبی می‌توانند توانایی‌های خود را در آن نشان دهند. براساس تحقیقات احتمال موفقیت استارت‌آپ‌هایی که رهبران زن دارند بیشتر است. با اینکه تنها ۱/۳ درصد از موسسان شرکت‌های خصوصی زن هستند،۶/۵ درصد این شرکت‌ها مدیر اجرایی ارشدشان زن است و بیش از ۲۰ درصد آن‌ها حداقل یک مدیر اجرایی زن دارند. براساس نتایج این تحقیق ۶۱ درصد استارت‌آپ‌هایی که بیش از ۴ مدیر زن داشته‌اند موفق و تنها ۳۹ درصد از آن‌ها ناموفق بوده‌اند.

در سال ۲۰۱۷ ، تنها ۱۷% از استارت آپ ها موسس زن داشته اند. درصد استارت آپ هایی که حداقل یک موسس زن دارند در سه ماهه اول ۲۰۱۷ ثابت بوده است. تحقیقاتی که در ایالات متحده انجام گرفته است نشان می دهد که از بین ۴۳۰۰۸ شرکت جهانی با بنیان گذارانی که بودجه اولیه را داشتند در بین سال های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۷ تنها ۶۷۹۱ (۱۵.۸ درصد) از این شرکت های جهانی دارای حداقل یک بنیان گذار زن هستند. از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ درصد زنان بنیان گذار حدود ۸ درصد افزایش داشته اما از ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۷ این درصد تقریبا تغییری نداشته و ۵ سال است که در همان ۱۷ درصد باقی مانده است و رشدی نداشته است. تعداد شرکت هایی که بنیان گذار زن دارند بیش از ۵ برابر رشد داشته است ، از ۱۷۶ در سال ۲۰۰۹ به ۹۳۲ در سال ۲۰۱۶.

در سال۲۰۱۶ شرکت هایی که بنیان گذار زن داشتند به تفکیک در زمینه تحصیلات (۳۲ درصد)  ، تجارت الکترونیک (۳۱ درصد)، مراقبت های بهداشتی (۲۱ درصد) و رسانه ها و سرگرمی (۲۱ درصد) فعالیت داشته اند.

متاسفانه در استرالیا در فضای استارت آپ ها ، زنان بین ۱۴ درصد و ۲۴ درصد از بنیان گذاران را تشکیل می دهند. حتی این آمارها در بین استارت آپ هایی که جذب سرمایه گذار کرده اند بسیار بدتر است و زنان در کمتر از ۵ درصد از آنها موسس هستند.

نسل جدیدی از زنان کارآفرین

ثریا دارابی در دنیای اینترنت چهره‌ای شناخته شده به حساب می‌آید. او وب سایت Foodspotting را راه اندازی کرده و ثروت زیادی به دست آورده است. در این سایت کاربران می توانند عکس های غذاهای جالب و خوشمزه ای که هر روز می خورند را به اشتراک بگذارند. این سایت برای او سودی سه میلیون دلاری داشته است. دارابی در سال ۲۰۱۰ از سوی نشریه فست کمپانی به عنوانی یکی از افراد خلاق برتر معرفی شد.

آخرین ابتکار دارابی سایتی به نام Zady است که یک پلت فرم برای خرید است ،  یک تجارت الکترونیک نیویورکی است که به مشتریان راجع به نحوه ساخت محصولات اطلاع می دهد.محصولاتی که در Zady فروخته میشوند بالاترین کیفیت را دارند.

حضور زنان ایرانی به‌عنوان کارآفرین در حوزه ی استارت آپ ها بسیار کم است تبسم لطیفی بنیانگذار مامان‌پز، آرزو خسروی بنیانگذار فرش‌آنلاین، فرناز ولوی ‌بنیانگذار ایزی‌پز، نرگس شایق بنیانگذارآرانیک و نازنین دانشور بنیانگذار تخفیفان، نغمه عقیلی بنیانگذار سلام استاد، فائزه درخشانی بنیانگذار دستادست، نیکو نیکنام بنیانگذار نیک پرینت و عسل راد مؤسس مینی پرس اشاره کرد.

شاید بتوان دلایلی مانند ریسک پذیری کمتر ، وظایف خانه داری ، ساختارهای ذهنی درباره زنان در جامعه و عدم اعتماد جامعه و عدم مقبولیت سرمایه‌گذاران نسبت به زنان را برای حضور کم آنها در صحنه تجارت بیان کرد. ولی باید این را پذیرفت که کارآفرینی هیچ ارتباطی با جنسیت ندارد.

معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده در همایش بین المللی نقش آفرینی زنان در توسعه پایدارگفته است:« کارآفرینی و اشتغال زایی زنان می تواند در کنار دولت و بخش خصوصی بویژه در دوران پساتحریم و همچنین در تحقق سیاست ها و برنامه ها به سمت رونق تولید و توسعه صادرات غیر نفتی در جامعه نقش آفرینی کند و نادیده گرفتن این مهم، جامعه را از بخش بزرگی از ظرفیت خلاقانه و کارآفرینانه خود محروم می سازد. کارآفرینی و اشتغال زایی را از مهم ترین عرصه هایی دانست که کسب درآمد بر اساس فعالیت اقتصادی را برای زنان ممکن می سازد و نرخ مشارکت اقتصادی آنان را در روند توسعه پایدار ، ارتقاء می بخشد.»

زنان در سال‌های اخیر در تحصیلات و تخصص بسیار رشد کرده‌اند، شاید بتوان گفت یکی از مهمترین ویژگی استارت‌آپ‌ها در سال‌های اخیر استفاده از زنان کارآمد به عنوان نیروی موثر بوده است. زنان برنامه‌نویس، خلاق و جسوری که در همه بخش‌ها حضور دارند و باعث رشد شرکت‌ها می‌شوند.
 

 

 

 

بدون دیدگاه

ارسال یک نظر

نظر
نام
ایمیل
وبسایت